voorwaarden

  • drumlessen worden in eigen studio gedaan
  • bij een 10-ritmen-kaart voldoe je prijs in één keer, de 10 lessen moeten worden gebruikt in de periode van een jaar, daarna vervalt het recht op de les. Restitutie is niet mogelijk.
  • voor een jaar les dient men het bedrag in twee gelijke termijnen te betalen, 1e termijn voor 1 oktober, 2e termijn voor 1 februari. Het jaar loopt per schooljaar. Er zijn 35 lessen die van tevoren zijn ingepland, bij ziekte of afwezigheid graag een melding 24 uur van tevoren. Bij afwezigheid door de docent worden de lessen ingehaald op een samen afgesproken tijdstip. Bij meer dan 2x afwezigheid van de leerling wordt de les niet meer ingehaald. Dit ivm planning en continuïteit van het lesrooster.
  • om de week les nemen is ook mogelijk, een 10 ritmen-kaart is daarvoor zeer geschikt.
  • de drumlessen worden gegeven op maandag (overdag-avond) of zaterdag (ochtend-begin middag)